>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
 
>
   
 
 
 

Βελόνες Ριζικής Αποτρίχωσης - Βελόνες

Βελόνες Ριζικής "Simple USe" 50 Τεμ.
(Χρυσή, Μονωμένη, Ατσάλινη, Κ1, Κ2, Κ3)

border
Βελόνες Διάνοιξης Κεχρίων 27G
border